Våra avdelningar

Duvan har fyra avdelningar som heter Solen, Raketen, Stjärnan och Månen.

De yngre barnen går på avdelningarna Solen och Raketen med miljöer och material anpassat för de yngre barnen på förskolan. Under dagen delas grupperna in i smågrupper utifrån intresse och behov.

De äldre barnen går på avdelningarna Stjärnan och Månen, med miljöer och material anpassat för de lite äldre barnens behov och intressen.  

I mitten på förskolan finns en gemensam matsal och ett torg med möjlighet för möten mellan avdelningarna.

Senast uppdaterad: 27 april 2020